drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia Avista-plus.pl

A A A

Brak opłaty stałej za zarządzanie

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia stałego za zarządzanie. Pobieramy wyłącznie wynagrodzenie od zysku – zarabiamy tylko wtedy, gdy zarabiają nasi Klienci.


Polityka aktywnej alokacji

Subfundusz dłużny OPERA Avista-plus.pl stosuje limity inwestycyjne funduszu zamkniętego. Dzięki temu Subfundusz może inwestować zarówno w polskie, jak i zagraniczne obligacje oraz bony skarbowe, jak i w większym stopniu w papiery komercyjne, które przy odpowiedniej/starannej selekcji pozwalają na uzyskanie dodatkowej stopy zwrotu przy akceptowalnym ryzyku. Fundusz zyskuje także możliwość stosowania krótkiej sprzedaży.


Płynność i brak dyskonta

Formuła specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego pozwala łączyć elastyczność funduszu zamkniętego z płynnością funduszu otwartego. Jednocześnie nie występuje dyskonto typowe dla notowanych na giełdzie certyfikatów funduszy zamkniętych.

Minimum inwestycyjne

Ze względu na minimum inwestycyjne subfundusz ten przeznaczony jest dla zamożnych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.


Charakter opłaty dystrybucyjnej

Opłata dystrybucyjna została podzielona na dwie części: zamiast jednej dużej stawki „na wejściu” pobierane są znacznie mniejsze stawki przy nabyciu oraz przy umorzeniu. Dzięki temu większa część środków pracuje dla Klienta. Połowa opłaty za umorzenie nie trafia do TFI, ale zwiększa aktywa Funduszu, dzięki czemu Klienci którzy pozostają dłużej w Funduszu korzystają z tego, że inni odchodzą wcześniej.

 


Subfundusz OPERA Avista-plus.pl działa w ramach funduszu OPERA SFIO.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito