drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia OPERA Pecunia.pl

A A AInwestycje w najbezpieczniejsze papiery dłużne

OPERA Pecunia.pl to subfundusz pieniężny, który lokuje swoje aktywa w najbezpieczniejsze papiery wartościowe, przede wszystkim w bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje skarbowe.

OPERA Pecunia.pl to doskonałe rozwiązanie dla osób, które:
  • planują zainwestować nadwyżki finansowe w krótkim terminie,
  • akceptują bardzo niskie ryzyko inwestycyjne,
  • szukają "bezpiecznej przystani" w czasie zawirowań na rynkach bardziej ryzykownych aktywów (np. akcji, surowców).
Inwestycja w subfundusz OPERA Pecunia.pl pozwala na:
  • zachowanie wartości pieniądza – oczekiwana stopa zwrotu na poziome oprocentowania lokat bankowych,
  • dostęp do środków finansowych z dnia na dzień bez utraty osiągniętej stopy zwrotu,
  • zminimalizowanie wahań wartości ulokowanych środków.
Wymienione rozwiązania czynią z OPERA Pecunia.pl doskonałą alternatywę dla lokat bankowych.

Najniższe wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie zostało statutowo (na stałe) ustalone na poziomie jedynych 0,3% (podobnie jak OPERA Avista.pl). Jest to najniższe na polskim rynku wynagrodzenie za zarządzanie funduszem dłużnym.

Charakter opłat manipulacyjnych

Brak opłat za nabycie jednostek OPERA Pecunia.pl

Subfundusz OPERA Pecunia.pl działa w ramach funduszu OPERA FIO.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito