drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co nas wyróżnia

A A A

Najdłuższe na polskim rynku doświadczenie

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. skupia zespół specjalistów w zakresie asset management z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem zdobytym w wiodących instytucjach finansowych, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. Prezesem oraz większościowym akcjonariuszem jest Maciej Kwiatkowski - doradca inwestycyjny z licencją nr 1, twórca pierwszej działalności w zakresie zarządzania aktywami w Polsce.

Zaangażowanie kapitałowe Kadry Zarządzającej - motywacja i niezależność

  • Wyłącznymi akcjonariuszami Towarzystwa są kluczowi pracownicy OPERA TFI - gwarantuje to stabilność personalną oraz maksymalną motywację zespołu zarządzającego. Dzięki temu OPERA TFI nie jest anonimową instytucją, w której odpowiedzialność jest rozmyta, a zarządzający mogą się zmieniać nawet bez wiedzy Klienta. My firmujemy to przedsięwzięcie własnymi nazwiskami.
  • 100% polskiego kapitału - jedyną misją firmy jest pomnażanie pieniędzy Klientów, nie realizujemy innych interesów, występujących w przypadku wielkich ponadnarodowych korporacji.
  • Niezależność od grup bankowych/ubezpieczeniowych - OPERA TFI jest pierwszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce, w pełni niezależnym od grup bankowo-ubezpieczeniowych. Niezależność ta oznacza przede wszystkim brak konfliktów interesów występujących w dużych organizacjach oraz minimalizację obciążeń biurokratycznych i pozamerytorycznych osób zarządzających funduszem, dzięki czemu proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest efektywny i elastyczny. Niezależność od dużych instytucji finansowych wiąże się również z całkowitą swobodą wyboru współpracujących instytucji finansowych (depozytariusz, audytor), a tym samym niższymi (bo rynkowymi) kosztami ponoszonymi przez fundusz.

Specjalizacja

  • W przeciwieństwie do dużych grup finansowych, zarabiamy wyłącznie na prowizji za zarządzanie (nie jesteśmy bankiem, nie zajmujemy się przechowywaniem aktywów, pośrednictwem finansowym, udzielaniem kredytów ani pożyczek itd.).
  • Naszym jedynym celem jest pomnażanie pieniędzy Klientów - nie prowadzimy żadnej innej działalności o charakterze zawodowym (media, praca naukowa, dydaktyczna czy akademicka).

Innowacyjność i elastyczność

  • Nie kopiujemy istniejących rozwiązań - staramy się tworzyć nowatorskie i atrakcyjne produkty, niedostępne dotychczas na naszym rynku.
  • Tworzymy rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych Klientów - specjalizujemy się w tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej, funduszy dedykowanych wybranym Klientom oraz funduszy "celowych" - tworzonych w określonym, konkretnym celu i/lub dla przeprowadzenia określonych transakcji.

Wysokość i struktura opłat za zarządzanie

  • Motywacyjny charakter opłat za zarządzanie - znaczną część całości opłaty za zarządzanie stanowi opłata od zysku - zarabiamy tylko wtedy, gdy zarabiają nasi Klienci.
  • Atrakcyjna wysokość opłaty stałej jest jednym z czynników wpływających na rentowność inwestycji netto. Dlatego OPERA TFI utrzymuje stawki opłat stałych na relatywnie niskim poziomie, pomimo, że proces zarządzania obejmuje znacznie większy niż u konkurencji zakres, o czym mowa poniżej.

Niskie koszty maklerskie

Koszty transakcyjne w istotny sposób wpływają na rentowność inwestycji netto. Fundusze OPERA korzystają z usług "wewnętrznego" brokera - OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o., dzięki czemu prowizje maklerskie ponoszone przez nasze fundusze będą utrzymywane na bardzo niskim poziomie. OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. świadczy swoje usługi na rzecz funduszy OPERA i dlatego korzyści z niskich kosztów odnoszą także Klienci OPERA TFI.

Filozofia inwestycyjna

W przeciwieństwie do zdecydowanej większości zarządzających funduszami nie ograniczamy się tylko do selekcji poszczególnych papierów wartościowych w ramach jednej klasy aktywów (akcje w przypadku funduszy akcyjnych, obligacje w przypadku funduszy dłużnych itd.), ale zarządzamy czymś znacznie ważniejszym: wyborem rynków i klas aktywów (akcje polskie, zagraniczne, towary, waluty itd.). Oznacza to, że nie jesteśmy ograniczeni tylko do rynku polskiego. W OPERA TFI to Zarządzający podejmują decyzje czy w danym momencie optymalna jest inwestycja w akcje, towary, czy obligacje oraz, czy lepiej inwestować w Polsce, na rynkach dojrzałych czy rozwijających się. W przypadku innych funduszy tego typu, decyzjami obarczani są sami Inwestorzy.

Wszystkie powyższe czynniki, a przede wszystkim specjalizacja, motywacja oraz filozofia inwestycyjna dają nam wyjątkową przewagę nad konkurencją.

Przeczytaj także:

Co wyróznia Opera Avista.pl?

Co wyróżnia Opera Universa.pl?

Co wyróżnia Opera NGO SFIO?

Co wyróżnia Opera Za 3 Grosze FIZ?
 

 

 


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito