drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


OPERA TFI S.A.

A A A

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszą spółką działającą w ramach Grupy OPERA. OPERA TFI zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi (patrz kim jesteśmy). Nasze Towarzystwo jest liderem w zakresie zarządzania funduszami o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Nie kryjemy się za fasadami instytucji - firmujemy nasze przedsięwzięcie własnymi nazwiskami i własnym kapitałem (większość akcji OPERA TFI należy do Kadry Zarządzającej).

 

Oferta Towarzystwa skierowana jest przede wszystkim do zamożnych osób fizycznych oraz instytucji, które poszukują alternatywy wobec istniejącego rynku zarządzania aktywami. Wykorzystując doświadczenie oraz prężność i swobodę działania niezależnego Towarzystwa dostarczamy unikalne, innowacyjne produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Specjalizujemy się w tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej, funduszy dedykowanych wybranym Klientom oraz funduszy "celowych" - tworzonych w określonym, konkretnym celu i/lub dla przeprowadzenia określonych transakcji.

Uważamy, że w naszej działalności najistotniejsze są wartościowe pomysły oraz odwaga i niezależność, konieczne do ich realizacji.

 
Aktualnie Opera TFI SA:

  • zarządza 6 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi zamkniętymi więcej
  • świadczy usługę zarządzania indywidualnymi portfelami inwestycyjnymi więcej
  • oferuje kapitał dla firm

Informacje o działalności OPERA TFI

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy  kończący się 30 czerwca 2023 Pobierz

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy  kończący się 30 czerwca 2022 Pobierz

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 30 czerwca 2021 Pobierz

Informacje dotyczące OPERA TFI oraz usług świadczonych w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Pobierz
Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu Pobierz
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w OPERA TFI Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Opera TFI
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego 2018 Pobierz
Polityka informacyjna OPERA TFI Pobierz
Polityka wynagrodzeń OPERA TFI Pobierz
Struktura organizacyjna OPERA TFI Struktura organizacyjna OPER TFI_20231002
OPERA TFI SA, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000228007,   NIP 1070001531, kapitał zakładowy w wysokości 1.981.200,00 zł w pełni opłacony

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito