drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia OPERA NGO SFIO

A A A

Fundusz OPERA NGO SFIO powstał z myślą o organizacjach pozarządowych, tj. osób prawnych działających na rzecz dobra społecznego, w tym w szczególności fundacjach, stowarzyszeniach, stowarzyszeniach kultury fizycznej, związkach sportowych, osobach prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, związkach zawodowych, organizacjach pracodawców, izbach gospodarczych, izbach rzemieślniczych oraz szkołach wyższych.

Idea utworzenia funduszu OPERA NGO zrodziła się w środowisku organizacji pozarządowych, a przyświecała jej potrzeba stworzenia wehikułu inwestycyjnego pozwalającego osiągać stopy zwrotu wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji skarbowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

OPERA TFI zostało wybrane do stworzenia oraz zarządzania odpowiednim funduszem, dedykowanym III sektorowi, przez komisję ekspertów powołaną przez środowisko organizacji pozarządowych spośród licznego grona towarzystw funduszy inwestycyjnych i firm typu asset management.
Zapoznaj się ze sprawozdaniem komisji niezależnych ekspertów   Pobierz (117KB)

Fundusz umożliwia efektywne inwestowanie środków przez podmioty działające w tzw. III sektorze. Historycznie OPERA NGO SFIO osiągało najlepsze wyniki wśród funduszy zrównoważonych, o czym można przeczytać w artykule opublikowanym w miesięczniku Forbes (10/2006) "Opera najskuteczniejsza"  Pobierz (450KB) W chwili obecnej Opera NGO SFIO może poszczycić się konkurencyjnymi wynikami na tle branży, gdzie w swej kategorii jest zarówno na 1 miejscu w przedziale 36 miesięcznym jak i 12 miesięcznym, a w ostatnich dwóch latach osiągała wyniki dwucyfrowe (powyżej 20%) – źródło: analizy.pl.Fundusz OPERA NGO czerpie ze sprawdzonych rozwiązań. Należą do nich m.in.:

  • szerokie dopuszczalne spektrum inwestycyjne (akcje notowane na GPW, akcje niepubliczne i udziały - projekty private equity, zagraniczne rynki akcji, waluty obce, instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne oparte na w/w aktywach bazowych);
  • strategia inwestycyjna funduszu oparta na aktywnym zarządzaniu - w zależności od oceny sytuacji na poszczególnych rynkach fundusz może nie tylko kupować poszczególne instrumenty finansowe, ale również otwierać tzw. pozycje krótkie. Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków (a nie względnych, tj. wyższych od benchmarku). Dzięki temu wyniki zarządzania zależą od trafności podejmowanych decyzji, a nie są jedynie biernym obrazem koniunktury na odpowiednim rynku, jak to ma miejsce w przypadku większości funduszy i portfeli asset management;
  • zarządzający funduszem wykorzystują wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż;
  • strategia inwestycyjna dostosowana do przewidzianego poziomu płynności jednostek uczestnictwa;
  • atrakcyjny i motywacyjny poziom opłat - brak opłat za nabycie i zbycie jednostek uczestnictwa, rozsądny poziom opłaty stałej (do 1,5%) oraz opłata od zysku, mająca charakter motywacyjny dla Towarzystwa zarządzającego funduszem - pobierana jest jako udział (10%) w wypracowanym zysku;
  • Rada Inwestorów - jest to organ pozwalający uczestnikom funduszu sprawować kontrolę nad powierzonymi środkami;

    Więcej informacji na temat Rady Inwestorów dostępne tutaj.

Ponadto OPERA TFI gwarantuje:

  • niezależność od grup bankowych/ubezpieczeniowych - oznacza to przede wszystkim brak konfliktów interesów występujących w dużych organizacjach oraz minimalizację obciążeń biurokratycznych i pozamerytorycznych osób zarządzających funduszem, dzięki czemu proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest efektywny i elastyczny. Niezależność od dużych instytucji finansowych wiąże się również z całkowitą swobodą wyboru współpracujących instytucji finansowych (makler, depozytariusz, audytor, ew. agent transferowy), a tym samym potencjalnie niższymi kosztami ponoszonymi przez fundusz;
  • 100% polskiego kapitału - jedyna misją firmy jest pomnażanie pieniędzy Klientów, nie realizujemy innych interesów, występujących w przypadku wielkich ponadnarodowych korporacji;

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące funduszu OPERA NGO w dziale FAQ.

Zachęcamy również do kontaktu z nami - z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito