drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Rada Inwestorów

A A A

Rada Inwestorów

W funduszu OPERA NGO SFIO może działać Rada Inwestorów, będąca organem kontrolnym Funduszu. Do jej kompetencji należy kontrola realizacji celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej Funduszu oraz stosowania ograniczeń inwestycyjnych. Szczegółowy tryb działania Rady określa jej Regulamin.


Uprawnionymi do udziału w Radzie są Uczestnicy OPERA NGO SFIO posiadający ponad 5% ogólnej liczby Jednostek. Towarzystwo niezwłocznie informuje o fakcie przekroczenia lub zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby Jednostek. Prawo uczestnictwa w Radzie ma także przedstawiciel Uczestników Funduszu, którzy łącznie posiadają ponad 5% ogólnej liczby Jednostek.

Informujemy, że ze względu na fakt, że przestały być spełnione warunki, o których mowa w 115 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), z dniem 4 listopada 2008 roku Rada Inwestorów OPERA NGO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiesiła swoją działalność.


Posiedzenia Rady Inwestorów

I posiedzenie - 30 kwietnia 2008 r. - komunikat po posiedzeniu

Komunikat o zwołaniu posiedzenia Rady na dzień 30 kwietnia 2008 r.

III posiedzenie - 26 kwietnia 2007 r. - komunikat po posiedzeniu 
II posiedzenie - 18 stycznia 2007 r. - komunikat po posiedzeniu 
I posiedzenie - 13 grudnia 2006 r. - komunikat po posiedzeniu 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito