drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia Avista.pl

A A A

Polityka aktywnej alokacji

OPERA Avista.pl jest subfunduszem papierów dłużnych, który aktywnie zarządza powierzonymi środkami.
  • W okresach niepewności na rynku subfundusz ma możliwość skoncentrowania swoich inwestycji w bezpiecznych i płynnych papierach dłużnych – bonach skarbowych i krótkoterminowych obligacjach państw o najwyższej wiarygodności.
  • W okresie polepszającej się koniunktury, elastyczne limity inwestycyjne dają Avista.pl potencjał czerpania zysków z obligacji państw rozwijających się (emerging markets) oraz papierów komercyjnych, które jak pokazuje doświadczenie, po okresach dekoniunktury, jako pierwsze zyskują na wartości.

Najniższe wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie zostało statutowo (na stałe) ustalone na poziomie jedynych 0,3%. Jest to najniższe na polskim rynku wynagrodzenie za zarządzanie funduszem obligacyjnym.

Charakter opłat manipulacyjnych

Brak opłat za nabycie jednostek OPERA Avista.pl.

Wymienione rozwiązania wpływają na maksymalizację stopy zwrotu OPERA Avista.pl.

Subfundusz OPERA Avista.pl działa w ramach funduszu OPERA FIO.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito