drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Strategia Inwestycyjna

A A A

Strategia Inwestycyjna

OPERA Tutus-plus jest subfunduszem, w którym decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. Subfundusz nie stosuje stopy odniesienia (benchmark) w ramach oceny efektywności działania. Celem prowadzonej w ramach subfunduszu działalności lokacyjnej jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu.

 

Aktywa subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz może stosować dźwignię finansową.

 

Fundusz może wykorzystywać wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż.

Oceniając atrakcyjność inwestycji i jej poziom ryzyka subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne - ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat.

 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Tutus-plus reguluje statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito