drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Opłaty

A A A

o    opłata za zbycie jednostek uczestnictwa subfunduszu
0,5%

o    opłata za otwarcie Konta Uczestnika
20 zł pobierana jednorazowo od Uczestnika

o    wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszem
- stałe w wysokości 1,75% wartości aktywów netto subfunduszu rocznie
- zmienne w wysokości 10% zysku, z tym że rezerwa na wynagrodzenie zmienne (opłatę od zysku) naliczana jest przy każdej wycenie funduszu - w przypadku wzrostu zysku na jednostce uczestnictwa rezerwa jest zwiększana, a w przypadku spadku jest rozwiązywana; rezerwa liczona jest oddzielnie dla każdej jednostki uczestnictwa, co oznacza, że wynagrodzenie zmienne naliczane jest tylko od rzeczywistego zysku, a publikowana wycena uwzględnia już rezerwę na wynagrodzenie zmienne.

o    opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu
od 0,5 zł do 10 zł

Szczegółowy poziom opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat dostępna w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito