drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Opłaty

A A A

o    opłata za zbycie jednostek uczestnictwa
do 250 tys. zł - 1,5%
powyżej 250 tys. zł do 500 tys. zł - 1%
powyżej 500 tys. zł do 1 mln zł - 0,5%
powyżej 1 mln - 0%

o    opłata za otwarcie Konta Uczestnika
20 zł pobierane jednorazowo od Uczestnika

o    wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszem
brak stałego wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszem;

zmienne w wysokości 25% zysku, z tym że rezerwa na wynagrodzenie zmienne (opłatę od zysku) naliczane jest przy każdej wycenie funduszu - w przypadku wzrostu zysku na jednostce uczestnictwa rezerwa jest zwiększana, a w przypadku spadku jest rozwiązywana; rezerwa liczona jest oddzielnie dla każdej jednostki uczestnictwa, co oznacza, że opłata naliczana jest tylko od rzeczywistego zysku, a publikowana wycena uwzględnia już rezerwę na wynagrodzenie zmienne .

o    opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa
1% (nie mniej niż 10 zł) 

o    Szczegółowy poziom opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat dostępna w zakładce Dokumenty

     

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito