drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

OPERA TFI SA

A A A
01
Kwiecień
2011

Zmiany w składzie zarządu OPERA TFI S.A.Informujemy, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") powołał z dniem 1 kwietnia 2011 roku do składu zarządu Towarzystwa Pana Piotra Sobkowa.

Pan Piotr Sobkow jest związany z Grupą OPERA od listopada 2010 roku. Dotychczas był zatrudniony w OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. oraz OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru – Inspektor Nadzoru. Pełni także funkcję Członka Zarządu OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o.


Poniżej przedstawiamy opis kwalifikacji zawodowych pana Piotra Sobkowa:
Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. W latach 1995-1997 Inspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 1997-1999 zatrudniony jako Inspektor Nadzoru i Dyrektor Middle Office w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. W latach 1999-2006 zatrudniony w PKO/Handlowy PTE S.A. jako Inspektor Nadzoru i Członek Komitetu Inwestycyjnego. W latach 2006-2010 pracował w Erste Securities Polska S.A. jako Inspektor Nadzoru, Compliance Officer, Risk Manager, pełnił też funkcje Prokurenta.
Od 1 listopada 2010 roku związany z Grupą OPERA, jako Dyrektor Departamentów Nadzoru -Inspektor Nadzoru w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy SKA oraz OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o., w której pełni także funkcję członka zarządu OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o.
Absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Łączności w Żylinie (Słowacja) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1782. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 31 marca 2011 roku funkcję Członka Zarządu Towarzystwa przestał pełnić Pan Sławomir Broniarek, który był odpowiedzialny za księgowość i finanse spółki.

Pan Sławomir Broniarek nie uczestniczył a Pan Piotr Sobkow nie będzie uczestniczył w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, jednak zgodnie z definicją osoby zarządzającej, zawartej w par. 2 ust. 1 pkt. 30 lit. d) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Pan Sławomir Broniarek z racji pełnienia funkcji członka zarządu a Pan Piotr Sobkow z racji powołania na stanowisko członka zarządu Towarzystwa są uznani za osoby zarządzające funduszami OPERA Za 3 Grosze FIZ i OPERA Terra FIZ.

Aktualności i ogłoszenia

24-05-2018

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito