drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Aktualności

A A A
23
Listopad
2020

Zgromadzenie Inwestorów OPERA FIZ


Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów OPERA FIZ w likwidacji

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 statutu OPERA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”), OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:


1.      1 ) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;


2.      2 ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;


3.      3 ) Przekazanie przez likwidatora Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego Opera Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji Funduszu;

4.       

        4 ) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Sylwia Dolega Piotr Łaski Notariusze Spółka Cywilna (ul. Bracka 18 lok. 5, 00-028 Warszawa).

 

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności (formularze zgłoszenia do pobrania poniżej).


Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Formularze zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przez:
- osobę fizyczną
- pobierz
- osobę prawną - pobierz
- małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej - pobierz

Formularz pełnomocnictwa udzielonego przez:
- osobę fizyczną
- pobierz
-
osobę prawną - pobierz
-
małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej - pobierz


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito