drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Aktualności

A A A
01
Luty
2018

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Informujemy, że dzisiaj, na podstawie art. 2 pkt 8 lit. b) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ustalona została Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni dzień roboczy miesiąca, tj. 31.01.2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wyniosła w tym dniu 377.79 PLN

Komentarz zarządzającego:


Nowy rok na polskim parkiecie zaczął się bardzo optymistycznie. Szeroki rynek  przebił rekord z października 2007 roku osiągając na krótko poziom niemal 68 tys. punktów. Pomimo szybkiej korekty w drugiej połowie miesiąca spowodowanej w znacznej mierze spadkami  na rynkach bazowych nowe historyczne szczyty stały się faktem i chyba nikt nie ma dziś wątpliwości, że polski rynek akcji jest w stanie hossy. Co prawda są to wzrosty niemrawe na tle parkietów zachodnich (dla porównania indeks S&P 500 pobił analogiczny rekord z 2007 roku prawie 5 lat temu), ale odzwierciedlające ogólne trendy na giełdach emerging markets.

 

Rynek byka w styczniu charakteryzował się powtórką tendencji ubiegłorocznych. Najlepiej zaprezentował się tradycyjnie wskaźnik spółek o dużej kapitalizacji WIG20, rosnąc w styczniu o ponad 4%. Nieznacznie słabsze stopy zwrotu osiągnęły indeksy mniejszych spółek- mWIG40 i sWIG80 notując wzrosty odpowiednio ok. 3,5% i 2,5%.

Dobra koniunktura na giełdzie zbiegła się w czasie z ekspansją polskiej gospodarki. Wzrost PKB za ubiegły rok wyniósł 4,6% wg danych GUS, przebijając tym samym szacunki ekonomistów na poziomie 4,4%. Rozpędzona gospodarka sprzyja spółkom z branż cyklicznych. Na GPW niezmiennie dobrze radziły sobie w styczniu banki i spółki deweloperskie.

 

Zupełnie inne nastroje panują na rynku obligacji skarbowych. Pomimo dobrej sytuacji fiskalnej Polski rentowności papierów krajowych poszybowały w górę na całej szerokości krzywej dochodowości z wyjątkiem papierów o tenorze  rocznym. 10-letnie obligacje mają dziś rentowność ok. 25 punktów bazowych wyższą niż miesiąc wcześniej. Paradoksalnie dzieje się to mimo głosu ze strony prezesa Narodowego Banku Polski Adama Glapińskiego, który po raz kolejny stwierdził, że nie dojdzie do podwyżek stóp procentowych w tym roku a być może nawet pozostaną one niezmienione do połowy 2019 roku.

Spadki cen obligacji skarbowych w Polsce są wynikiem podobnego trendu na rynkach zachodnich. 10-letnie obligacje amerykańskie osiągnęły poziomy rentowności powyżej 2,7%, niewidziane od początku 2014 roku. Dynamicznie rosnące zyski firm oraz najniższe od 17 lat bezrobocie zapowiadają rok silnego wzrostu gospodarki i upewniają FED, że cel inflacyjny na poziomie 2% zostanie osiągnięty a zacieśnianie polityki monetarnej jest usprawiedliwione. Być może nawet zapowiadane na ten rok trzy podwyżki stóp nie wystarczą i dojdzie do bardziej jastrzębich ruchów.  Także słaby dolar nie pomaga amerykańskim obligacjom, działając proinflacyjnie z jednej strony dzięki lepszym warunkom do eksportu, z drugiej zniechęca inwestorów zagranicznych, którzy kupując amerykańskie aktywa są narażeni na ryzyko walutowe. Słabość dolara ucieszyła amerykańskich decydentów, w tym zwłaszcza Sekretarza Skarbu Stevena Mnuchina, który stwierdził w Davos, że konkurencyjność amerykańskich przedsiębiorstw handlowych poprawi się dzięki spadkowi kursu USD. Mimo, iż później Mnuchin dodał, że w długim terminie silny dolar jest korzystny dla amerykańskiej ekonomii to jego pierwotne słowa spotkały się z chłodną reakcją szefów Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zrodziły medialne obawy o perspektywę wojen walutowych między głównymi gospodarkami świata.

 

Podczas gdy Amerykanie sukcesywnie podnoszą stopy procentowe, EBC nie dał w styczniu jasnych sygnałów co do dalszych losów programu luzowania ilościowego, który ma być kontynuowany do końca września. Wśród inwestorów pojawiły się nawet obawy,  że jeszcze przed tą datą może dojść do podwyżek stóp. Choć później decydenci EBC stwierdzili, że perspektywa zmian stóp jest odległa rynków to nie uspokoiło. W efekcie dochodowość niemieckiego bunda przebiła poziom 0,7% i jest obecnie najwyższa od ponad 2 lat a euro umocniło się do dolara od początku roku o ponad 3,5%.  

Zachodnie i wschodzące rynki akcji kontynuowały w styczniu rajd w górę na fali ożywienia globalnego wzrostu. Jednocześnie końcówka miesiąca przyniosła pewną realizację zysków i w konsekwencji niewielką korektę. Indeks S&P500 śrubuje kolejne statystyczne rekordy- obecnie jest na najdłuższej ścieżce wzrostowej bez 5-procentowej korekty od 1929 roku. Ten fakt oraz inne jak np. rosnący indeks VIX mierzący zmienność S&P500 i spadki cen obligacji skarbowych (oba zjawiska traktowane często jako ostrzeżenie dla rynku akcji) budzą naturalne obawy inwestorów. Póki co nie ma jednak danych fundamentalnych, które wskazywałyby na koniec akcyjnej hossy.

 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito