drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2015-12-30 2 252.35 PLN -7.22 %spadek -35.06 %spadek -74.77 %spadek
2015-11-30 2 271.99 PLN -9.72 %spadek -30.00 %spadek -72.80 %spadek
2015-10-30 2 301.27 PLN 6.71 %wzrost -22.47 %spadek -69.87 %spadek
2015-09-30 2 282.32 PLN -5.38 %spadek -27.35 %spadek -71.77 %spadek
2015-08-31 2 298.36 PLN -9.98 %spadek -23.22 %spadek -70.16 %spadek
2015-07-31 2 331.45 PLN -5.68 %spadek -14.70 %spadek -66.86 %spadek
2015-06-30 2 351.40 PLN -5.18 %spadek -9.57 %spadek -64.86 %spadek
2015-05-29 2 370.58 PLN -2.58 %spadek -4.63 %spadek -62.94 %spadek
2015-04-30 2 380.38 PLN 4.25 %wzrost -2.11 %spadek -61.96 %spadek
2015-03-31 2 364.87 PLN -3.84 %spadek -6.10 %spadek -63.51 %spadek
2015-02-27 2 379.44 PLN -4.63 %spadek -2.35 %spadek -62.06 %spadek
2015-01-30 2 397.87 PLN 2.39 %wzrost 2.39 %wzrost -60.21 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito