drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2013-12-30 2 365.48 PLN -7.96 %spadek -1.91 %spadek -63.45 %spadek
2013-11-29 2 397.08 PLN 3.61 %wzrost 6.58 %wzrost -60.29 %spadek
2013-10-31 2 383.24 PLN 5.67 %wzrost 2.86 %wzrost -61.68 %spadek
2013-09-30 2 362.69 PLN 7.17 %wzrost -2.65 %spadek -63.73 %spadek
2013-08-30 2 338.41 PLN -3.44 %spadek -9.17 %spadek -66.16 %spadek
2013-07-31 2 350.46 PLN 0.65 %wzrost -5.94 %spadek -64.95 %spadek
2013-06-28 2 348.18 PLN -8.39 %spadek -6.55 %spadek -65.18 %spadek
2013-05-31 2 380.07 PLN 6.64 %wzrost 2.01 %wzrost -61.99 %spadek
2013-04-30 2 356.40 PLN -1.64 %spadek -4.34 %spadek -64.36 %spadek
2013-03-28 2 362.34 PLN 1.05 %wzrost -2.75 %spadek -63.77 %spadek
2013-02-28 2 358.59 PLN -1.88 %spadek -3.75 %spadek -64.14 %spadek
2013-01-31 2 365.47 PLN -1.91 %spadek -1.91 %spadek -63.45 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito