drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2011-12-30 2 336.45 PLN -7.41 %spadek -21.39 %spadek -66.36 %spadek
2011-11-30 2 363.36 PLN 0.45 %wzrost -15.10 %spadek -63.66 %spadek
2011-10-31 2 361.74 PLN -2.30 %spadek -15.48 %spadek -63.83 %spadek
2011-09-30 2 370.26 PLN 3.60 %wzrost -13.49 %spadek -62.97 %spadek
2011-08-31 2 357.38 PLN -12.94 %spadek -16.50 %spadek -64.26 %spadek
2011-07-29 2 410.50 PLN -3.44 %spadek -4.09 %spadek -58.95 %spadek
2011-06-30 2 425.11 PLN -0.12 %spadek -0.68 %spadek -57.49 %spadek
2011-05-31 2 425.64 PLN -2.95 %spadek -0.55 %spadek -57.44 %spadek
2011-04-29 2 438.57 PLN 2.38 %wzrost 2.47 %wzrost -56.14 %spadek
2011-03-31 2 428.39 PLN 1.87 %wzrost 0.09 %wzrost -57.16 %spadek
2011-02-28 2 420.51 PLN -0.36 %spadek -1.75 %spadek -57.95 %spadek
2011-01-31 2 422.04 PLN -1.39 %spadek -1.39 %spadek -57.80 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito