drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2009-12-31 2 423.56 PLN 1.22 %wzrost 1.90 %wzrost -57.64 %spadek
2009-11-30 2 418.44 PLN 4.65 %wzrost 0.67 %wzrost -58.16 %spadek
2009-10-30 2 399.85 PLN -3.18 %spadek -3.80 %spadek -60.02 %spadek
2009-09-30 2 412.99 PLN -0.26 %spadek -0.64 %spadek -58.70 %spadek
2009-08-31 2 414.08 PLN -5.24 %spadek -0.38 %spadek -58.59 %spadek
2009-07-31 2 436.96 PLN 5.62 %wzrost 5.12 %wzrost -56.30 %spadek
2009-06-30 2 413.71 PLN -4.75 %spadek -0.47 %spadek -58.63 %spadek
2009-05-29 2 434.33 PLN 1.80 %wzrost 4.49 %wzrost -56.57 %spadek
2009-04-30 2 426.66 PLN 18.33 %wzrost 2.65 %wzrost -57.33 %spadek
2009-03-31 2 360.57 PLN 8.39 %wzrost -13.25 %spadek -63.94 %spadek
2009-02-27 2 332.67 PLN -5.92 %spadek -19.97 %spadek -66.73 %spadek
2009-01-30 2 353.60 PLN -14.93 %spadek -14.93 %spadek -64.64 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito