drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2008-12-31 2 415.66 PLN -5.33 %spadek -56.93 %spadek -58.43 %spadek
2008-11-28 2 439.06 PLN -10.51 %spadek -54.51 %spadek -56.09 %spadek
2008-10-31 2 490.60 PLN -32.81 %spadek -49.17 %spadek -50.94 %spadek
2008-09-30 2 730.20 PLN -10.83 %spadek -24.35 %spadek -26.98 %spadek
2008-08-29 2 818.93 PLN -2.32 %spadek -15.15 %spadek -18.11 %spadek
2008-07-31 2 838.41 PLN -2.10 %spadek -13.14 %spadek -16.16 %spadek
2008-06-30 2 856.36 PLN -11.96 %spadek -11.28 %spadek -14.36 %spadek
2008-05-30 2 972.74 PLN 2.57 %wzrost 0.78 %wzrost -2.73 %spadek
2008-04-30 2 948.40 PLN -6.36 %spadek -1.74 %spadek -5.16 %spadek
2008-03-31 2 1012.78 PLN 0.83 %wzrost 4.93 %wzrost 1.28 %wzrost
2008-02-29 2 1004.44 PLN 2.76 %wzrost 4.07 %wzrost 0.44 %wzrost
2008-01-31 2 977.44 PLN 1.27 %wzrost 1.27 %wzrost -2.26 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito