drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2022-12-30 2 183.89 PLN -1.88 %spadek -16.58 %spadek -81.61 %spadek
2022-11-30 2 187.42 PLN -1.62 %spadek -14.98 %spadek -81.26 %spadek
2022-10-31 2 190.50 PLN -1.39 %spadek -13.58 %spadek -80.95 %spadek
2022-09-30 2 193.18 PLN -5.44 %spadek -12.37 %spadek -80.68 %spadek
2022-08-31 2 204.29 PLN 1.09 %wzrost -7.33 %spadek -79.57 %spadek
2022-07-29 2 202.09 PLN 0.52 %wzrost -8.32 %spadek -79.79 %spadek
2022-06-30 2 201.05 PLN -7.47 %spadek -8.80 %spadek -79.90 %spadek
2022-05-31 2 217.29 PLN -2.35 %spadek -1.43 %spadek -78.27 %spadek
2022-04-29 2 222.52 PLN -1.46 %spadek 0.94 %wzrost -77.75 %spadek
2022-03-31 2 225.82 PLN 14.64 %wzrost 2.44 %wzrost -77.42 %spadek
2022-02-28 2 196.99 PLN -3.38 %spadek -10.64 %spadek -80.30 %spadek
2022-01-31 2 203.89 PLN -7.51 %spadek -7.51 %spadek -79.61 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito