drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2021-12-30 2 220.44 PLN -0.70 %spadek -15.55 %spadek -77.96 %spadek
2021-11-30 2 222.00 PLN -9.40 %spadek -14.95 %spadek -77.80 %spadek
2021-10-29 2 245.02 PLN 0.10 %wzrost -6.13 %spadek -75.50 %spadek
2021-09-30 2 244.78 PLN -8.88 %spadek -6.23 %spadek -75.52 %spadek
2021-08-31 2 268.63 PLN 1.30 %wzrost 2.91 %wzrost -73.14 %spadek
2021-07-30 2 265.18 PLN 1.87 %wzrost 1.59 %wzrost -73.48 %spadek
2021-06-30 2 260.31 PLN -3.26 %spadek -0.28 %spadek -73.97 %spadek
2021-05-31 2 269.07 PLN 0.72 %wzrost 3.08 %wzrost -73.09 %spadek
2021-04-30 2 267.14 PLN -1.29 %spadek 2.34 %wzrost -73.29 %spadek
2021-03-31 2 270.64 PLN 1.15 %wzrost 3.68 %wzrost -72.94 %spadek
2021-02-26 2 267.56 PLN 1.73 %wzrost 2.50 %wzrost -73.24 %spadek
2021-01-29 2 263.01 PLN 0.76 %wzrost 0.76 %wzrost -73.70 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito