drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia OPERA Tutus-plus

A A A
OPERA Tutus-plus to subfundusz dłużny, który lokuje swoje aktywa w obligacje Skarbu Państwa lub inne papiery dłużne o podobnym ratingu, a także w obligacje korporacyjne mogące stanowić do 20% aktywów Subfunduszu oraz w j.u. funduszy inwestycyjnych lokujących swoje środki w w/w aktywa z zachowaniem ustawowych i statutowych limitów inwestycyjnych.

Inwestycja w subfundusz OPERA Tutus-plus pozwala na:
  • zachowanie wartości pieniądza – oczekiwana stopa zwrotu na poziome oprocentowania lokat bankowych,
  • zminimalizowanie wahań wartości ulokowanych środków.

Minimum inwestycyjne

Ze względu na minimum inwestycyjne subfundusz ten przeznaczony jest dla zamożnych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito